_OBJ

שם בלועזית

Bat

מגדר

בנות

מקורות

השפה העברית 

פירוש

מקורו של השם בת הוא בשפה העברית והמשמעות שלו היא צאצאית נקבה, ילדה של.

פירוש קבלי

הורים הבוחרים בשם בת לבתם רוצים להצהיר על חשיבות הקשר המשפחתי בעיניהם ועל היחס שהם נותנים להמשכיות שלהם ולעתיד שלה.

ניתוח נומרולוגי: הספרה 6

אנשים עם ערך נומרולוגי 6 הינם אנשים מאוד משפחתיים שדואגים ביתר שאת לתא המשפחתי שלהם. הם בעלי חיבור, אהבה, נאמנות והשקעה לקרובים שלהם שנמצאים אצלם בראש סדר העדיפויות. יחד עם זאת הם אנשים מזמינים ופתוחים גם לאנשים חדשים וידועים בחוש העיצוב והיופי המפותח שלהם.