_OBJ

שם בלועזית

Hadas

מגדר

בנות

מקורות

עולם הצומח / תנ"ך 

פירוש

השם הדס מגיע אלינו מעולם הצומח. זהו שמו של שיח ריחני המשמש ביהדות גם לאחד מארבעת המינים בחג הסוכות. נהוג להשתמש בשיח גם בטקס ההבדלה ביהדות כאשר מברכים על הבשמים. בתרבות היוונית שיח ההדס מזוהה עם האלה אפרודיטה.

מפורסמים עם אותו השם

הדס ירון, הדס שטייף

פירוש קבלי

הורים הבוחרים בשם הדס לבתם רוצים להעניק לה ערכים של יופי, נועם, אהבה, קדושה ושלמות. שיח ההדס מאפיין על פי האגדה אנשים מעם ישראל שמקיימים הרבה מעשים טובים.

ניתוח נומרולוגי: הספרה 6

אנשים עם ערך נומרולוגי 6 הינם אנשים מאוד משפחתיים שדואגים ביתר שאת לתא המשפחתי שלהם. הם בעלי חיבור, אהבה, נאמנות והשקעה לקרובים שלהם שנמצאים אצלם בראש סדר העדיפויות. יחד עם זאת הם אנשים מזמינים ופתוחים גם לאנשים חדשים וידועים בחוש העיצוב והיופי המפותח שלהם.

פירוש אסטרולוגי

מזל טלה.