_OBJ

שם בלועזית

Efrat

מגדר

בנות

מקורות

תנ"ך 

פירוש

השם אפרת מגיע אלינו מהתנ"ך, שם הוא מוזכר בספר בראשית ובספר דברי הימים כשמה של אשת כלב בן חצרון מצאצאי יהודה.

כמו כן, השם אפרת מוזכר גם כתיאור העיר בית לחם ("בדרך אפרתה"), אשר שם נפטרה רחל אימנו. גם כיום קיים יישוב (מועצה מקומית) בגוש עציון בשם אפרת (במקור "אפרתה") והוא סמוך לבית לחם.

מפורסמים עם אותו השם

אפרת רייטן, אפרת בוימולד, אפרת בן-דור, אפרת גוש, אפי בן ישראל

פירוש קבלי

נשים בשם אפרת הינן נשים משפחתיות מאוד אשר מתאימות את אורח חייהן ואת העיסוקים שלהם לצרכי המשפחה. הן יעדיפו לשהות בסביבת הוריהם ואחיהם.

אופי משפחתי זה מוביל אותן להתארגן חברתית בקבוצות ולהיות תמיד מוקפות באנשים. אוהבות לארח ובעלות חוש אסתטי מפותח. מתחזקות זוגיות רצינית ומדרבנות את בני זוגן וילדיהן להישגיות והצלחה.

ניתוח נומרולוגי: הספרה 6

אנשים עם ערך נומרולוגי 6 הינם אנשים מאוד משפחתיים שדואגים ביתר שאת לתא המשפחתי שלהם. הם בעלי חיבור, אהבה, נאמנות והשקעה לקרובים שלהם שנמצאים אצלם בראש סדר העדיפויות. יחד עם זאת הם אנשים מזמינים ופתוחים גם לאנשים חדשים וידועים בחוש העיצוב והיופי המפותח שלהם.

פירוש אסטרולוגי

יסוד אוויר, כוכב אורנוס.