_OBJ

שם בלועזית

Gavriela, Gabriela

מגדר

בנות

מקורות

תנ"ך 

פירוש

השם גבריאלה הוא נגזרת נשית לשם גבריאל, המגיע מספר התנ"ך, שם הוא מופיע בספר דניאל כמלך אותו ראה דניאל בחזון. אותו מלך מוכר ומוזכר גם בדת הנוצרית ובזו המוסלמית. באגדה הוא מוזכר גם כאחד המלאכים המגיעים לבקר את אברהם אבינו בפתח האוהל.

מפורסמים עם אותו השם

גבריאלה סרי

פירוש קבלי

השם גבריאלה מורכב משילוב של המילים "גבר" ו-"אל", כלומר - אדם עם יכולות כשל אל, דמות מלאכית, גיבור. השם גבריאל מוכר במסורת גם כשמו של אחד מהמלאכים המקיפים את האל ותפקידם לשמור על ארבע כנפות הארץ. גבריאל נמצא לשמאלו של האל ומייצג את מידת הדין והגבורה.

ניתוח נומרולוגי: הספרה 8

אנשים עם ערך נומרולוגי 8 הינם אנשים חמי מזג ונמרצים. הם אנשים שמצליחים להתחבר לשני צדדים שונים בחיים - בית ועבודה, חוץ ומשפחה, חיובי ושלילי. הם מאמינים בשוויון, אוהבי שלום וצדק ומגשימים את האידיאלים שלהם לטובתם האישית ולטובת הכלל. בעלי כוח רב והשפעה בסיטואציות חברתיות, על אף ביישנותם.