_OBJ

שם בלועזית

Sophia, Sofia

מגדר

בנות 

מקורות

השפה היוונית 

פירוש

מקור השם סופיה הוא בשפה היוונית, בה פירושו הוא חוכמה, תבונה, בינה והבנת דבר מתוך דבר. הכינוי המקובל לשם סופיה הוא - סופי.

מפורסמים עם אותו השם

סופיה לורן, סופי טייב, סופי צדקה, סופיה מצ'טנר

פירוש קבלי

השם סופיה מסתיים באותיות "יה", שהן אחד מכינוייו של האל ומוסיפו אלמנט רוחני לשם, זאת לצד הזיקה של ההורים למרחב הבינלאומי והשאיפה להיטמע בתרבות הגלובלית. השם מביא איתו ערכים של הישגיות, שאפתנות והצלחה.

ניתוח נומרולוגי: הספרה 8

אנשים עם ערך נומרולוגי 8 הינם אנשים חמי מזג ונמרצים. הם אנשים שמצליחים להתחבר לשני צדדים שונים בחיים - בית ועבודה, חוץ ומשפחה, חיובי ושלילי. הם מאמינים בשוויון, אוהבי שלום וצדק ומגשימים את האידיאלים שלהם לטובתם האישית ולטובת הכלל. בעלי כוח רב והשפעה בסיטואציות חברתיות, על אף ביישנותם.