NEXTER
NEXTER

ראו הוזהרתם: לבוס מותר לקרוא את ההודעות הפרטיות שלכם

בית המשפט לזכויות אדם באירופה פסק כי מעסיק שקרא את התכתובות שניהל עובד בשעות העבודה אינו אשם בהפרת הפרטיות שלו

עדי רם | NEXTER | פורסם 13/01/16 17:02