NEXTER
NEXTER

ביבי בומב: למה ביבי לא הלך על הפצצה הזאת?

רגע הנאום של בנימין נתניהו בעצרת האו"ם הכללית, שבו הוא שלף את איור ה"קו האדום" הפך לאחד הממים הלוהטים ברשת; ביבי והפצצה האירנית (האחרת), ביבי והגרעינ(ים), ביבי והפצצה האמיתית: מחירי הדלק; ולמה לפצצה אין שפיץ בקצה?

לילה אודינייב | mako | פורסם 27/09/12 21:04