NEXTER
NEXTER

מורה פוטר בגלל שיצר סרטוני אמנות מיניים

בהנהלת בית הספר הסבירו: "ילדים פנו אלינו ויידעו אותנו על קיומן של אותן עבודות וידאו. קיבלנו את תלונות הילדים והוחלט שאותו מורה לא יחזור לבית הספר"; המורה: "ההתנהלות של המנהלת בעייתית בלשון המעטה. היא יצרה בטקסט הזה מצג שווא. היא מתארת אווירה של חרדות והופכת אותי לסוג של תוקף"

שי רינגל | NEXTER | פורסם 06/02/13 17:16