עמוד הפייסבוק עמ;לק, שהוא פרודיה על אמ;לק, שהוא בעצמו פרודיה על תרבות הקליקבייטים, נחסם הבוקר מלפרסם קישורים עד לתחילת השבוע הבא. כלומר, עדיין אפשר לפרסם תמונות וסטטוסים, אבל לא קישורים. למה? ככה. בינתיים, הם ביקשו מחמאות מהגולשים ומעמודים שאותם הם מעמלקים.

מפעילי העמוד, שלו 53,000 ליייקים, קיבלו הודעה על כך שהם חסומים, שמאפשרת להם "ללמוד עוד" - אבל הם לא באמת יכולים ללמוד, כי לא כתובה שם סיבה ספציפית, אבל כן ניתנה להם אפשרות לערער.

אחד החשדות הוא ההצהרה של פייסבוק מחודש יוני, ולפיה היא תצמצם קליקבייטים שמציפים לנו את הפיד. אם כי פייסבוק אמרה שתצמצם את המופע של קישורים כאלה בפיד שלכם, ולא שתחסום עמודים מלפרסם אותם.

במקביל לערעור של העמוד, פנינו לפייסבוק בעצמנו וביקשנו תגובה. מהחברה לא התקבלה תגובה, אבל אחרי הפניה שלנו, עמ;לק נחלצו פתאום מהחסימה וממשיכים ללעוג לכותרות באתרי אינטרנט.