NEXTER
NEXTER

האם המקצוע שלכם יישאר רלוונטי בשנים הקרובות?

בארצות הברית מדובר במשבר אמיתי - קופאים, נהגים, פועלי ייצור ואפילו נהגים מסיימים את עבודתם כי את מקומם תופסת הטכנולוגיה המתפתחת. למרות שבישראל הנושא לא נתפס כאיום ממשי, פנינו למפלגות הגדולות שנמצאות בשיאה של מערכת בחירות נוספת ושאלנו מה הפתרון שלהן לשוק התעסוקה העתידי? מי חשבה שהכל מתחיל בחינוך ומי בחרה שלא להגיב?

NEXT | | פורסם 25/08/19 21:04