NEXTER
NEXTER

כל מה שרציתם להגיד לכלב ולחתול שלכם

הכלבה של אופיר ששון לכלכה לו את הפסנתר, אז הוא יצר מזה עמוד דיאלוגים איתה וסדרת אנימציה לרשת

דור בביוף | NEXTER | פורסם 07/04/16 16:45