NEXTER
NEXTER

חושפים את המזוייפים ומונעים את הטיית הבחירות

לקראת הבחירות הבאות החלו קמפיינים פוליטיים לנסות להטות את דעת הקהל באמצעות רשתות של משתמשים מזויפים שמפיצים את המסרים שלהם ברשתות החברתיות. נקסט מתגייס לחשוף את ניסיונות ההטיה

next | פורסם 20/08/18 14:35