NEXTER
NEXTER

גולשים נגד ויקיפדיה: די לפרסומות גיוס התרומות

האנציקלופדיה החופשית הצליחה להרגיז גולשים, ואף חברים בכירים בה, לאחר שהחלה להפריע לגולשים בבקשות לתרומות. זאת, למרות שלפי דוחותיה הכספיים היא כלל לא זקוקה להן

יאיר מור | NEXTER | פורסם 02/12/14 15:30