NEXTER
NEXTER

סערה ברשת: לשחרר את המחבל מבוסטון כי "הוא חתיך"

המחבל מבוסטון שוכב עדיין בבית החולים, מצפה למשפט ואולי לעונש מוות. בינתיים, נוער אמריקאי יוצא להגנתו בטוויטר ובטאמבלר. "לא יכול להיות שהוא מחבל. הוא חתיך מדי"; "אין לילה שבו אני לא חושבת עליך ועל מה שעשו לך". בליבריות - הדור הבא

מערכת NEXTER | NEXTER | פורסם 13/05/13 17:51