NEXTER
NEXTER

"בוא נפתור את זה כמו גברים"

אחיו של ברון הסמים לשעבר מאיים לתבוע את איש הטכנולוגיה על 100 מיליון דולר, בטענה כי גנב ממנו רעיון לרובה להביור שהושק בשנה שעברה. במכתב התראה לפני תביעה ששלח הציע אסקובר מספר פתרונות אפשריים והזויים במיוחד

NEXT | | פורסם 31/07/19 07:00