NEXTER
NEXTER

מה קרה עם התחזיות מ-2009?

הבטיחו לנו שכל המוצרים יהיו מחוברים לאינטרנט, שטאבלטים יחליפו מחשבים אישיים, שנרקוד מול הטלוויזיה במקום לשחק על הספה ושמחשבים יהיו חכמים בדיוק כמו בני אדם. מה מתוך כל אלה התגשם?

אילן גלר | NEXTER | פורסם 03/01/20 06:30