NEXTER
NEXTER

קל מאוד להשיג עליכם מידע מ-Gett

מתי ומהיכן נסעתם ומה ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי שלכם - גט-טקסי תיתן את כל המידע הזה עליכם לכל אחד. החברה: מדובר במקרים בודדים

אהוד קינן | NEXTER | פורסם 08/03/16 17:58