Qaher 313 - התמונה המעובדת
Qaher 313 - התמונה המעובדת

האירנים אוהבים מאוד לחשוף לעיני המצלמות פיתוחים צבאיים וטכנולוגיים ראוותניים, הסיבות לכך קשורות כנראה פחות בצורך שלהם בהרתעה כלפי חוץ ויותר ברצון להציג בפני העם האירני הישגים המקבילים לאלו של המעצמות הגדולות. אבל רצונות לחוד ומציאות לחוד והמקרה האחרון הוא דוגמה נוספת לכך.

Qaher 313 בתצוגה על הקרקע
ה-Qaher 313 בתצוגה על הקרקע – תא טייס קטן מידי

מטוס ה-Qaher 313 הוצג בפני התקשורת בראשית פברואר השנה. האירנים הציגו אותו כמטוס חמקן פרי פיתוח אירני. אלא שעד מהרה החלו להתעורר שאלות ברחבי העולם – תא הטייס נראה קטן מידי, החופה עשויה מפלסטיק פשוט שאינו מתאים לשימוש בכלי טייס והמטוס כולו נראה כדגם ולא כמטוס בעל יכולות טיסה. בתגובה החליטו באירן לפרסם תמונה רשמית בה נראה המטוס בטיסה מעל אחד ההרים הגבוהים באירן. לכאורה הוכחה ניצחת של האירנים כי אכן מדובר במטוס אמיתי, אלא שהאירנים לא השקיעו יותר מידי מחשבה במהלך.

Qaher 313 - התמונה של השמיים (pickywallpapers.com)
התמונה המקורית של השמיים

הטלגרף הבריטי טען כי התמונה הרשמית לכאורה של ה-Qaher 313 על רקע הר הגעש דמוונד (ההר הגבוה באירן) היא למעשה הדבקה וכי הגרפיקאים האירנים עשו שימוש בתוכנת עריכת תמונה באמצעותה הדביקו את תמונתו של המטוס כפי שזו צולמה על הקרקע, על רקע תמונה של ההר אותה מצאו במאגר תמונות ברשת. עכשיו גם נמצאה אותה תמונת מאגר שמדגימה באופן מושלם שמדובר בהדבקה. לא רק שההר והזווית זהים, אלא אפילו מיקומם של העננים והצל תואמים לחלוטין בשתי התמונות.

הסיפור הזה הוא רק האחרון בשרשרת ארוכה של מקרים בהם האירנים נתפסו כשהם עושים שימוש בתוכנות עריכת תמונה לקידום מטרותיהם. בעבר כבר נחשף כי גרפיקאים אירנים שיכפלו טילים שנורו בתמונה של תרגיל צבאי אירני ולאחרונה הוטלו ספקות כבדים באשר לטענות האירניות כי הצליחו לשגר ולהחזיר קוף מהחלל (אם כי שם לא ברור אם הזיוף נוגע לתמונת הקוף או לקוף עצמו).

הכתבה המקורית באתר MegaPixel