NEXTER
NEXTER

האפליקציה המטעה של רב קו

אפליקציה שהתחזתה במשך שלוש שנים לזו של רב-קו לא באמת עבדה וכנראה הכניסה למפתח שלה לא מעט כסף. עד שפנינו אליו אף אחד לא חשב להסיר את הזיוף מהחנויות

דרור גלוברמן | next | פורסם 06/06/18 10:21