NEXTER
NEXTER

שלושת החטופים: האם אפשר לגלות מי שלח את הודעות הוואטסאפ?

הודעות הוואטסאפ השקריות, שדיווחו על חילוץ מוצלח של השלושה או על מותם, הגיעו לרבבות ישראלים בימים האחרונים. האם ניתן בכלל לאתר את כותבי ההודעות ומפיציהן?

יאיר מור | NEXTER | פורסם 17/06/14 19:43