NEXTER
NEXTER

וואטסאפ הוסיפה הצפנה להודעות

החברה הוסיפה לאפליקציה שלה יכולת להצפין הודעות כך שחוץ מהנמען אף אחד לא יוכל לקרוא אותם. בינתיים תומכת התכונה רק במשתמשי אנדרואיד ורק בהודעות טקסט בין משתמשים בודדים

יאיר מור | NEXTER | פורסם 19/11/14 10:07