NEXTER
NEXTER

כך תתגוננו מהפרצה החמורה באנדרואיד

עד שתתוקן הפרצה שמאפשרת לחדור למכשיר אנדרואיד באמצעות שליחת הודעת מולטימדיה, זה מה שאתם יכולים לעשות כדי למנוע מהאקרים לחדור למכשירכם

יאיר מור | NEXTER | פורסם 29/07/15 11:49