NEXTER
NEXTER

הורגים את השליחים: אורנג' מציעה תיקונים בדוכני השירות

לאחר מספר שנים בהם נכרחה מסירת מכשירים לתיקון בשליחתם למעבדות רחוקות, מחדשת אורנג' את שירותי התיקונים הנפוצים בדוכנים ופותחת אותם ללקוחות כל החברות

אמיר טייג | TheMarker | NEXTER | פורסם 18/06/14 18:24