NEXTER

לידיעת הגברים: לפטופ שמונח על הברכיים עלול לפגוע בפוריות

מחקר חדש: הנחת הלפטופ על הברכיים מחממת את אזור האשכים, ועלולה לפגוע באיכות הזרע. הפתרון היחיד: הנחת המחשב על השולחן