NEXTER
NEXTER

מישהו זוכר איך נראה תקליט?

זוכרים מה היה פה לפני הדיסקים? תקליטים, קראו לזה. את קסטת הווידיאו ואת הפילם הילדים שלנו כבר בטח לא יכירו. הפורמטים משתנים כל הזמן – משחר ההיסטוריה למעשה – אבל המידע שעובר ביניהם לא ישתנה לעולם. סקירה היסטורית

טל גוטמן | mako | פורסם 29/03/09 17:59