אלינור צוקרמן

אלינור צוקרמן

ראש מחלקת דאטה וכתבת מגזין

6 5 4 3 2 1