גלעד שליט חוזר הביתה

אחרי 5 שנים התגבשה עסקה וגלעד שליט חוזר

11 5 4 3 2 1