גלעד שליט חוזר הביתה

אחרי 5 שנים התגבשה עסקה וגלעד שליט חוזר

11 9 8 7 6 5 1