גלעד שליט חוזר הביתה

אחרי 5 שנים התגבשה עסקה וגלעד שליט חוזר

11 8 7 6 5 4 1