אורח: ד"ר גיא לוריא, עמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה