אלעד שמחיוף

אלעד שמחיוף

שליח החדשות באירופה ומגיש "אחד ביום"

216 5 4 3 2 1