בחודש אוגוסט 2022 מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3%, ובכך הגיעה האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים לשיעור של 4.6%. מדובר בירידה של 0.6% מחודש קודם, אז חצתה האינפלציה השנתית את רף ה-5%. בתחום מחירי הדירות לעומת זאת, אין בשורות חיוביות: מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני-יולי 2022 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי-יוני 2022, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-1.3% ובכך השלימו עלייה של 17.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד - עליית המחירים השנתית הגבוהה ביותר בעשור.

במדד המחירים לצרכן נרשמו ירידות מחירים בולטות בסעיפי תחבורה ותקשורת שירד ב-3.5% והלבשה והנעלה שירד ב- 1.6%. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי תחזוקת הדירה שעלה ב-2.2%, תרבות ובידור שעלה ב-0.9% ודיור שעלה ב-0.8%.

סעיף שכר דירה ללא שכירות ציבורית עלה ב-0.8%. כ-80% מהשוכרים מצויים תחת חוזה קיים ולכן המדד לגביהם נותר כמעט ללא שינוי. עבור 15% מהשוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עליה של כ-3.7%. עבור 5% מהשוכרים (דירות במדגם שבהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של כ-5.8% בשכר הדירה החודשי.

קניון הדר בירושלים (צילום: יונתן סינדל, פלאש 90)
קניון הדר בירושלים. מדד המחירים ירד ב-0.3% | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים עלה ב-0.1% בחודש אוגוסט 2022 ובכך השלים עלייה של 6.3% ב-12 החודשים האחרונים. מדד מחירי תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ירד ב-4.3% בחודש אוגוסט 2022 ובכך השלים עלייה של 9.9% ב-12 חודשים. ירידות מחירים בולטות נרשמו בענפים: מוצרי נפט מזוקק (ירד ב-20.1%) ומתכות בסיסיות (ב-6.6%).

על אף הירידה במדד המחירים, ולמרות שבשוק מצפים לירידה דומה גם בחודש הבא, בנק ישראל צפוי להמשיך במגמת העלאת הריבית האגרסיבית שלו בהחלטה הקרובה בחודש אוקטובר. בארה"ב פורסם המדד רק לפני יומיים, ועל אף הציפיות לירידה, האינפלציה הוסיפה לטפס מה שהפיל את הבורסות וסלל את דרכו של הפד להעלאת ריבית אגרסיבית נוספת בסוף החודש. בנק ישראל צפוי ללכת בעקבותיו.

העלייה במחירי הדירות שברה שיא של עשור

במדד מחירי הדירות, שאינו חלק ממדד המחירים לצרכן, נמשכה העלייה ואף התעצמה: מחירי הדירות עלו ב-17.9% ב-12 החודשים האחרונים. מדובר בשיא של עשור והוא מגיע על רקע נתונים שמעידים על האטה משמעותית בשוק הדירות, על רקע העלאות הריבית והתייקרות המשכנתאות.

מגדלי היוקרה בתל אביב (צילום: AP / FLASH 90, פלאש 90)
חלום הדירה מתרחק. זינוק של כ-18% בשנה | צילום: AP / FLASH 90, פלאש 90

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים יוני-יולי לעומת החודשים מאי-יוני, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות: ירושלים (0.8%), צפון (1.6%), חיפה (2.1%), מרכז (2.3%), תל אביב (0.1%-) ודרום (1.6%). גם בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, יוני-יולי 2022, לעומת יוני-יולי 2021, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות: מרכז (20.9%), חיפה (18.3%), צפון (16.9%), תל אביב (16.5%), דרום (16.1%) וירושלים (15.7%).

במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהם עלו ב-1.9% בחודשים יוני-יולי 2022 לעומת החודשים מאי-יוני 2022, והשלימו בכך עלייה של 18.0% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (יוני-יולי 2021). אחוז העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 25.6% בהשוואה ל-26.8% בתקופה הקודמת (מאי-יוני 2022).