גל חן

גל חן

כתב כלכלי בתוכנית חיסכון

24 5 4 3 2 1