לקראת דיון ה-FDA לחיסון ילדים בני 11-5 נגד קורונה ערכו בקופת החולים מאוחדת סקר שבחן כמה מההורים מתכוונים לחסן את ילדיהם נגד קורונה. רוב ההורים שהשיבו שהם לא מתכוונים לחסן את ילדיהם - ציינו כי הסיבה היא חשש מפגיעה עתידית בבריאות הילדים.

חיסוני ילדים לקורונה - סיקור N12:

בסקר השתתפו 680 הורים לילדים בגילאי 11-5, שנדגמו באופן אקראי: 48% מההורים בטוחים או חושבים שיחסנו את ילדיהם, 23% הצהירו שהם בוודאות לא מתכוונים לחסן ו-29% מתלבטים או חושבים שלא יחסנו.

מבין האנשים שהשיבו שלא מתכוונים לחסן את ילדיהם: 37% נימקו זאת בחשש מפגיעה עתידית בבריאות הילדים, 20% איבדו אמון במערכת הבריאות בנוגע לקורונה, 18% ציינו שחסר להם מידע על יעילות ובטיחות החיסון, 11% ציינו שלא רוצים שילדיהם יהיו בין הראשונים להתחסן, 7% מעדיפים שילדיהם יחלו וכך יתחסנו באופן טבעי, 5% אינם מאמינים ביעילות החיסונים ורק 2% מהם מתנגדי חיסונים באופן עקרוני. 

בפילוח של התשובות על פי ההורים שהתחסנו בעצמם - 60% מההורים שהתחסנו מתכוונים לחסן את ילדיהם  ו-100% מההורים שלא התחסנו גם לא מתכוונים לחסן את הילדים.

בדיון של משרד הבריאות עם בכירי מערכת הבריאות מעריכים שחיסוני הילדים יתחילו בעוד כשבועיים, בכפוף לאישור ה-FDA. בדיון עלה גם נושא אספקת החיסונים: מסתבר שהמינון שיינתן לילדים צפוי להיות שונה ובאמצעות אמפולות מותאמות שאינן קיימות בישראל. משרד הבריאות הדגיש שהוא פועל כדי לייבא את החיסונים המותאמים בהקדם. מעבר לכך דנו אם לחסן בקופות או בבתי הספר ונראה שצפויים לחסן את הילדים בשניהם.