הערות השופטים אתמול (רביעי) בדיון במשפט נתניהו לא השאירו מקום לספק - שופטי ההרכב סבורים שבקשת הפרקליטות לתיקון כתב האישום מעוררת קשיים רבים. ניתן כבר לומר כי הפרקליטות כך או כך נפגעת. בהתאם להחלטת השופטים נדע עד כמה הפגיעה חמורה. מה יכולים השופטים להחליט? וכיצד ההחלטה תשפיע על תיק 4000? עושים סדר.

הטעויות של הפרקליטות

על דבר אחד אין מחלוקת - הפרקליטות טעתה. כך אישרה אתמול גם התובעת, עו"ד יהודית תירוש. הפרקליטות הייתה יכולה והייתה צריכה לעשות את העבודה היסודית שעשתה ההגנה בחקירה הנגדית, בנוגע לאחת הנקודות החשובות ביותר בכתב האישום - "פגישת ההנחיה".

שלמה פילבר בבית המשפט המחוזי בירושלים
שלמה פילבר בבית המשפט המחוזי בירושלים

כל הנתונים היו בידיה, והתביעה הייתה צריכה להצליב בעצמה בין ההתכתבויות, האיכונים והיומן של נתניהו - ולהיווכח שאין היתכנות ממשית ש"פגישת ההנחיה" התקיימה בטווח הזמנים המצומצם הנקוב בכתב האישום, קרי השבוע שבין מינויו של פילבר לבין הפגישות עם אנשי בזק שבהן החל לכאורה ליישם את ההנחיה.

אילו הפרקליטות הייתה עושה זאת, היא לא הייתה כותבת מלכתחילה טווח זמנים כל כך מצומצם. ייתכן שבמצב כזה הפרקליטות הייתה מנסחת את כתב האישום באופן שבו היא מבקשת לנסח כעת בבקשה לתיקון כתב האישום. כלומר, ש"פגישת ההנחיה" התקיימה לאחר ההחלטה למנות את פילבר, ולאו דווקא לאחר אישור המינוי הממשלה.

האפשרויות של השופטים - וההשלכות

כעת נשאלת השאלה מה תהיינה ההשלכות של טעויות הפרקליטות. בדיון שנערך אתמול בבקשת הפרקליטות לתיקון כתב האישום, השופטים הפנו שאלות קשות כלפי התביעה. כך למשל, השופט בר-עם אמר לתובעת תירוש: "גבירתי מבקשת איזשהי פוליסת ביטוח. בשלב הזה זה בעייתי".

השופט ‏שחם הצטרף לדברים: "קו ההגנה מתייחס לאיזשהי נקודת זמן. כשמבקשים לשנות את זה - זה משפיע על כל בחינת הראיות. אנחנו עוסקים בתיק שאפשר להגיד בזהירות שרמת המורכבות שלו לא מהנמוכות. לבצע מהלך כזה במהלך השמיעה (שמיעת העדויות) זה לא טריוויאלי".

אם השופטים יקבלו את בקשת הפרקליטות למרות הביקורת שהשמיעו, כתב האישום יתוקן והפרקליטות תטען שהפגישה הייתה יכולה להתקיים זמן קצר לפני אישור המינוי של פילבר. צריך להדגיש שאישור הבקשה לא מעיד מה יחליטו השופטים בהכרעת הדין ביחס לקיום פגישת ההנחיה. אלו שתי שאלות נפרדות.

עוד צריך להזכיר שפילבר עצמו התעקש שהפגישה התקיימה לאחר אישור מינויו, ואף נתן סימנים כדי להסביר את התעקשותו. לכן, תיקון כתב האישום הוא רק השלב הראשון. לאחר מכן, הפרקליטות תצטרך להוכיח מדוע הפגישה התקיימה חרף העובדה שהתעקשותו של פילבר אינה מתיישבת עם הראיות.

מה לגבי האפשרות השנייה? אם בית המשפט ידחה את בקשת הפרקליטות, הוא בעצם יסגור בפניה את הדלת, אך לא בהכרח את החלון. כבר נקבע בפסיקה שתיקון כתב האישום הוא דרך המלך במקרים כאלה, אך יש אפשרות נוספת.

חוק סדר הדין הפלילי מאפשר להרשיע נאשם באמצעות העובדות שהוכחו לפניו, "אף אם עובדות אלה לא נטענו בכתב האישום, ובלבד שניתנה לנאשם הזדמנות סבירה להתגונן".

משפט נתניהו: שאול אלוביץ' בבית המשפט (צילום: יונתן זינדל, פלאש/90 )
שאול אלוביץ' בבית המשפט | צילום: יונתן זינדל, פלאש/90

רק היום דחה בית המשפט העליון ערעור של אדם שהורשע בעבירות נוספות שלא נטענו בכתב האישום. כלומר, זהו שינוי משמעותי עוד יותר, שהרי הערעור התייחס לעבירות נוספות שבהן הורשע ולא רק לעובדות נוספות. לצד זאת, השופטים הדגישו כי הוראת החוק הרלוונטית מהווה "חריג" ולכן יש ליישמה באופן מצומצם.

בין אם השופטים יחליטו כך או אחרת, נראה שלא מדובר בסוף פסוק. אם תידחה הבקשה, הדבר יקשה על הפרקליטות עוד יותר, אך באופן עקרוני החוק מאפשר להרשיע באמצעות עובדות שהוכחו ולא הופיעו בכתב האישום. בכל מקרה, הפרקליטות היא זו שתצטרך להוכיח את קיומה של פגישת ההנחיה - למרות הסתירה הברורה בין גרסתו של פילבר לבין הראיות שהוצגו.