דרמה במשפט נתניהו: הפרקליטות הגישה היום (ראשון) בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים לשנות את ניסוח סעיף 64 שנוגע למועד "פגישת ההנחיה" בכתב האישום בתיקי האלפים, זאת בעקבות המהלומה שספגה בחקירה הנגדית של עד המדינה ומנכ"ל משרד התקשורת לשעבר שלמה פילבר. כזכור, ההגנה הצליחה להוכיח בבית המשפט כי מועד הפגישה שנכתב בכתב האישום אינו מסתדר עם הראיות שהוצגו.

הייתה או לא הייתה הנחיה - ותרגיל האקרובטיקה הכושל של פילבר

פילבר החליט לשנות את גרסתו מהעדות שמסר במשטרה בנוגע לתנועת היד של נתניהו באותה "פגישת הנחיה", זמן קצר לאחר שנכנס לתפקידו כמנכ"ל המשרד. לדבריו, לפני שחתם על הסכם עד מדינה הוא הבין את תנועת היד של נתניהו כסימון לכך שהוא לא חייב כלום לשום גורם בשוק התקשורת. אלא שברגע שהחוקרים הציגו לו הררי ראיות - הוא החל להבין את תנועת היד בצורה אחרת, בהתאם לממצאי החקירה.

נזכיר כי פילבר התעקש, גם במשטרה וגם בבית המשפט, שהפגישה הייתה אחרי המינוי, ואף נתן סימנים שמסבירים את התעקשותו. פרקליטו של נתניהו, עו"ד בועז בן צור, אמר בחקירה הנגדית לפילבר: "אתה נתת סימן למה זה לאחר המינוי, אמרת שבאת לראש הממשלה עם טפסים". פילבר השיב: "מכתב פורמלי שאישר לי לצאת לחופשה".

בסעיף 64 לכתב האישום נכתב: "במועד לא ידוע, זמן קצר מאוד לאחר אישור מינויו של פילבר, ובמסגרת יחסי ה'תן וקח' שהתקיימו בין הנאשמים נתניהו ובני הזוג אלוביץ', זימן הנאשם נתניהו את פילבר לפגישה בלשכתו. בפגישה זאת, מסר הנאשם נתניהו לפילבר שהנאשם אלוביץ' התלונן בפניו על אופן טיפולו של משרד התקשורת בנוגע לעסקיו, והנחה את פילבר לפעול במסגרת תפקידו כמנכ"ל המשרד באופן שייטיב עם הנאשם אלוביץ'".

משפט נתניהו (צילום: N12)
נתניהו בבית המשפט | צילום: N12

הפרקליטות ביקשה לתקן את הסעיף, כך שייכתב בו כי "במועד לא ידוע, לאחר שהחליט הנאשם נתניהו על מינויו של פילבר, כאמור בסעיף 62, ובמסגרת יחסי ה'תן וקח'...", ויתר חלקיו של סעיף זה ייוותרו על כנם. תיקון זה, נכתב בבקשה, נדרש נוכח בחינה כוללת של המסד הראייתי ביחס למועד שבו התקיימה פגישת ההנחיה ובהמשך לעדותו של העד פילבר מיום רביעי, ומבקשת לקבל את הבקשה מטעמים של הגעה לחקר האמת.

מהפרקליטות נמסר כי "האמור בכתב האישום לגבי תוכן הפגישה אשר כונתה 'פגישת ההנחיה' בעינו עומד, אף שנדרש לדייק את מועד התקיימותה, ומכאן הבקשה".

משפט נתניהו: שלמה פילבר בבית המשפט (צילום: ראובן קסטרו)
פילבר בבית המשפט | צילום: ראובן קסטרו

בבקשה נכתב כי "לאור כפירתם הגורפת של הנאשמים בעצם קיומה של ההנחיה ולאור קו ההגנה של נאשם 1 בנימין נתניהו, הכולל בחובו גם את קו ההגנה שאותו היה מציב לו היה נטען בכתב האישום כי פגישת ההנחיה התקיימה עוד לפני מינויו הרשמי של העד לתפקיד מנכ"ל משרד התקשורת - התיקון המבוקש אינו פוגע ביכולתם של הנאשמים להתגונן מפני כתב האישום".

התביעה טענה בנוסף כי חומרי החקירה המבססים את התיקון המבוקש, ובכלל זה חוות דעת האיכונים המנתחת את כל טווח הזמן שאליו מתייחס סעיף 64 בנוסחו המתוקן, מצויים בידי ההגנה זה מכבר והם חלק מן המסד הראייתי שהוצג על ידה לעד במהלך חקירתו הנגדית.

שאול אלוביץ (צילום: Hadas Parush Flash90)
שאול אלוביץ', בעלי בזק לשעבר | צילום: Hadas Parush Flash90

בפרקליטות הבהירו כי למעט העד פילבר, עדי התביעה שנשמעו עד כה לא היו צד לפגישת ההנחיה ועדותם, ממילא, לא עסקה במועד קיומה. עוד הם מסרו כי רוב התכתובות שהוצגו על ידי עורכי דינו של נתניהו בעניין מועד פגישת ההנחיה היו תכתובות בין העד פילבר לבין עדים שעדותם טרם נשמעה בבית המשפט.

"על פי מכלול הנסיבות", אמרו בפרקליטות, "לנאשמים עדיין פתוחה הדרך להמשיך וללבן עניין זה עם העד פילבר בחקירתו הנגדית, כמו גם לחקור עדים ולהביא ראיות ביחס למועד התקיימותה של פגישת ההנחיה, ובכך מתקיימים המבחנים שנקבעו בפסיקה הנוגעות לתיקון כתב אישום".

עם זאת, נתניהו תקף את הצעד של הפרקליטות וקרא "לעצור את ההשתלחות הפרועה שלה": "ארבע פעמים הם תיקנו את כתב האישום, והם כנראה לא ינוחו עד שיקבלו את הראש של נתניהו. במשך שנתיים הפרקליטות הסתירה מבית המשפט ומהציבור את הראיות החד-משמעיות שסתרו את טענתה. מספיק, יש גבול".