View this post on Instagram

A post shared by MELODY INTERNATIONAL (@melodyinter.com1) on

עורכי דינו של אר. קלי הגישו בימים האחרונים תלונה לבית המשפט בטענה שהזמר הותקף על ידי אסיר אחר ו"אף שומר לא הרים אצבע" בשביל לעזור לו", לדבריהם. בנוסף, לטענתם של עורכי דינו של קלי, הם מחזיקים בסרטון המתעד את רגעי התקיפה ומוכיח את טענותיהם.

כאמור, לפי עורכי דינו, קלי, שמוחזק באחד מבתי הכלא בשיקגו באשמת אונס והתעללות בקטינות, הותקף במהלך חודש אוגוסט על ידי אסיר בשם ג'רמייה פארמר, כשסיבת התקיפה של פארמר, כך על פי אתר ה-CNN, הייתה ניסיונו למשוך תשומת לב תקשורתית..

בתלונה שהוגשה צויין שהתקיפה השאירה את קלי עם "פגיעות פיזיות ופסיכולוגיות משמעותיות", למרות שתיעוד התקיפה עצמו כאמור טרם פורסם, בדו"ח שיצא מבית הכלא בו מוחזק קלי נכתב ששומר שזוהה כ-ד' שיוובסקי היה זה שהורה לפארמר להפסיק להכות את קלי וריסס אותו בגז פלפל. 

מבחינת עורכי דינו של הזמר,הבעיה העיקרית הייתה שפארמר הסתובב חופשי בסביבתו של הזמר מבלי שאיש מסגל בית הכלא יימנע ממנו את התקיפה. "השאלה שנשארה ללא פתרון", נכתב בתלונה, "היא האם אנשי מתקן הכליאה עודדו ואז אפשרו את התקיפה של מר קלי? רק זה בלבד ראוי לשימוע ראייתי".

כזכור, זוהי לא פנייתו הראשונה של קלי לרשויות, ובחודש אפריל האחרון עורכי דינו דרשו את שחרורו המוקדם מהכלא, בעקבות גל הדבקות בקורונה במתקן שבו הוא שוהה. "אם לא ישוחרר הוא עלול להידבק בנגיף הקטלני", מסרו אז לרשויות, וכמובן שבקשתו נדחתה על הסף.