>> עוד אדם בן אמיתי: "תוך כדי שיחה", "את לא יודעת" עם אביגיל רוז,  "12 סיבות"