>> אדיר והילדות - לאט לאט, חושך, זה לא סוף, כל מה שרציתי להיות, לב אל לב