>> שי גבסו בקליפ מהופעה: "אלי אלי"; שי עמר חוזר עם "יש לאן לחזור"