אין תמונה
השופטת קבעה שאקו"ם היא מונופול. יוריק בן-דוד, מנכ"ל אקו"ם

האגוד המקצועי לתקליטנים זכה בתביעה נגד ארגון אקו"ם, אגודת המוזיקאים, המגנה על זכויות היוצרים של האמנים. בתביעה שהוגשה ב-10 ביולי 2007 על ידי איגוד התקליטנים בישראל, חברת ד'פלוס (לשעבר "מוסיקה פלוס"), ו- 156 תקליטנים, באמצעות עו"ד אמיר רוזנברג ועו"ד לידיה מנדלבאום.

על פי פסק דין שניתן היום על ידי השופטת דבורה פלפל, הוכרעו שלושה סעיפים מרכזיים:

1) אסור לאקו"ם להעלות תעריפים לתקליטנים אלא באמצעות הליכי בית משפט. אם אקו"ם רוצה להעלות מחיר, כך נקבע, עליה לפנות בפניה מסודרת לערכאות, שם חובה עליה להוכיח שהסכום שהיא דורשת סביר. השופטת דבורה פלפל, קבעה שאקו"ם היא מונופול, יחסי הכוחות בינה לבין התקליטנים אינם שווים, ולכן אינה יכולה לנצל לרעה את כוחה ולהעלות מחירים ללא פיקוח ובאופן חד צדדי.

על אקו"ם להעניק לתקליטנים רשיונות "שמיכה"

2) אין אקו"ם זכאית לגבות תשלום מתקליטנים "לפי כל אירוע בודד", אלא עליה לתת רשיון "שמיכה", שיאפשר לתקליטנים להשמיע מוזיקה באופן חופשי במשך השנה תמורת תעריף שנתי קבוע. פסק הדין מאפשר לכל התקליטנים בישראל לשלם מכאן ולהבא סכום שנתי קבוע (ולא 208 ₪ לאירוע כנדרש כיום), להציג אישור תשלום לבעל עסק, ולעשות שימוש חופשי במוזיקה.

 

3) בעל אולם, אשר ממשיך לשלם לאקו"ם את הסכום ששולם בהסכמה (לפני ההעלאה בתעריף), רשאי לעשות שימוש חופשי במוזיקה בעסק שלו, מבלי שאקו"ם רשאית להגיש נגדו תביעות לפיצויים וצווי מניעה. באותו מעמד נקבע כי על אקו"ם לפנות אל בעלי אולמות ומקומות בילוי ולהזהירם מפני הפרת החוק, אולם נאסר עליה לפנות אליהם במכתבי איום, אם לא ייכנעו לדרישות הכספיות שלה.

בנוסף לכל ההוצאות שהיו לתקליטנים בפועל השופטת חייבה את אקו"ם בתשלום 40,000 שכר טרחת עורך דין .

תגובת אקו"ם:

"כל שפסק ביהמ"ש הוא שעל התקליטנים לשלם לאקו"ם דמי שימוש זמניים, לסכום שייקבע ע"י אקו"ם עד לתקרה של 11,000 ₪ לשנה פר תקליטן.

פסיקתה של השופטת נוגעת לתמלוגים זמניים בלבד, עד שייקבע מהו התשלום או התעריף הראוי על ידי גורם מוסמך קרי: בית משפט או בורר.

לפי פסק הדין: " קביעת הקטגוריות על פיהן ישלם כל תקליטן לאקו"ם תהיה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של אקו"ם ועליה להפעילו בתום לב שלא בשרירות וללא משוא פנים. הסכומים ישולמו רטרואקטיבית גם בעבור שנים שעברו".

טענות התקליטנים כאילו אקו"ם "נוהגת בבריונות, איומים ושימוש באמצעים פסולים" לא נתקבלו ע"י ביהמ"ש והציטוט שלהם בפרסום מהווה הוצאת לשון הרע על אקו"ם.

התקליטנים העבירו לידי אקו"ם תשלום ספוראדי ושרירותי שלדעתם מהווה את החלק היחסי לאירוע מתוך סך התשלום השנתי".

לפי דברי השופטת בפסק הדין: "התנהגות זו של המבקשים (התקליטנים ) מהווה חוסר תום לב".

אקו"ם שוקלת את הצעדים המשפטיים בהם תנקוט במהלך הימים הקרובים".