המבצע הסתיים - תודה למשתתפים

שמות הזוכים יפורסמו עם תוצאות המצעד