>> נתן סלור בשיר "חורף"; הרכב חדש בקאברים ל"חלונות הגבוהים"