>> סאבלימינל עזב את האולפן בגלל שאח של הצל שר "סאבלימיז"ל"