לביצועים הנוספים של אתי לוי:

הצחוק שבעיניך

יא ראייח

לביצועים של שיקו חייק:

מושלמת מא' ועד ת'

טיפה של אושר