ליאור שנקלר, פעיל בקבוצה ציבורית שבה חברים אלפי אנשים המאמינים שרומן זדורוב שהורשע ברצח הנערה, תאיר ראדה ז"ל חף מפשע. שנקלר וחבריו דורשים לפתוח מחדש את תיק החקירה כדי לאתר את מבצעי הרצח האמיתיים, להורות על עריכת משפט חוזר לזדורוב, לזכות אותו  ולשחררו מהכלא.

לפני כשנתיים שנקלר פנה ליחידה לחופש המידע במשטרת ישראל וביקש לקבל לידיו את כל דו"חות הביקורת של היחידה לביקורת פנימית של המשטרה שעסקה בחקירת רצח ראדה. שנקלר, פנה עשרות פעמים למשרד לביטחון פנים, למפכ"ל דאז רוני אלשייך, למשרד המשפטים ולממונה על חוק חופש המידע במשטרה, סנ"צ לימור בן נתן אך לטענתו לא קיבל את כל החומר שביקש בעניין ואשר היה יכול להאיר ולחשוף פרטים חדשים בפרשה שהסעירה ועדיין מסעירה את המדינה שנים רבות לאחר הרצח המזעזע.

שנקלר הגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בלוד נגד המדינה, היחידה לחופש המידע והמפכ"ל בתביעה לספק לו את כל החומרים שביקש. "חובתן של הרשויות העוסקות בכך בהעמדת מלוא המידע הנדרש, גם אם סוברות הרשויות שפעלו כראוי וטענות הציבור אינן נכונות הרי שחובתן לספק את כל המידע הנדרש ולהראות לציבור את פעילותן וניקיון כפיהן", טען שנקלר.

הוא דרש מבית המשפט לחייב את המשטרה והפרקליטות להעביר לו את החומרים שביקש. המדינה טענה בתגובה, כי במסגרת פניותיו שנקלר לרשויות האכיפה הושקעו רבות של עבודה אל מול גורמים רבים ויש לדחות את עתירתו שכן בעבר פנה בסוגיה זו לבית המשפט וחזר בו. לדבריה, חלק מהחומרים סופקו לשנקלר וכי חוק חופש המידע אינו חל על מידע הנוגע למערכי החקירות והמודיעין במשטרה ולא על חומרי חקירה שנאספו וכי הוא בכלל לא הציג אינטרס  מיוחד למסירת המידע.

השופט אחיקם סטולר שדן בבקשה ציין בפסק הדין, כי המשטרה העבירו לרשותו של המבקש מידע רב שביקש אבל בנוגע לדברים אחרים עולה חשש כבד כי הוא יצא למסע דיג וניסיון להכפיש את משטרת ישראל. לדברי השופט שנקלר הציף את הרשויות בבקשות  פעם אחר פעם אם בכתב או בעל פה וכי האינטרס הציבורי בהתנהגותו נפגע, מאחר שהדבר גורם לבזבוז משאבים יקרים  ובא על חשבון פניות של אנשים אחרים הפונים ליחידה לחופש המידע.

תאיר ראדה ז"ל (צילום: חדשות)
צילום: חדשות

"גם אם מטרתו המוצהרת של העותר היא ציבורית (לא השתכנעתי שכך הוא) אין זו עילה לדורסנות ולפגיעה ברשויות הציבוריות, ובפקידי ציבור שעשו את עבודתם נאמנה, איזנו בין האינטרסים השונים וכאמור נתנו לו מענה כדין גם אם לא את מלוא המענה לו ציפה", הדגיש השופט וחייב את שנקלר לשלם למדינה ולמשטרה הוצאות משפט בסכום של 35 אלף שקל.