LIVING
מגזין סוף השבוע

עיצוב: האור מתחיל בסלון

הבית בן שתי הקומות בתל אביב היה כל כך חשוך וסגור, שהתכנון היה להרוס אותו. אבל אחרי הרחבת הפתחים, שבירת הקירות, התקנת חלונות מעוצבים ודלת מדליקה עם עיגולים – הכל מואר ומלא חיים; דפדפו בגלריה

יובל אמיצי | ליחן אמיצי-וסיליבר | mako | פורסם 31/10/10 11:49