LIVING
LIVING

"הפרס לבעל הטוב ביותר מוענק לבעל שלי": חגיגות הוולנטיינס של משפחת קרדשיאן-ג'נר

טראוויס דאג לקשתות פרחים בצורת לבבות, קניה ריגש את קים עם הופעה פרטית של קני ג'י (ופרחים) ואפילו טריסטן שלח זר. ריגשתם

מערכת living | living | פורסם 18/02/19 08:00