בימים בהם ילדי הגנים ותלמידי בתי הספר חוזרים לשגרה, הבינו הורי תלמידי כיתה א' באוסישקין ברמת השרון, כי השגרה שנכפתה על ילדיהם היא בלתי אפשרית. היום השביתו ההורים את בית הספר כמחאה "ל היחס המזלזל מצד העירייה ועל הפגיעה בילדינו", כדברי אחת האימהות. 

כמו בהרבה ערים אחרות, גם ברמת השרון ההרשמה לבתי הספר היא על פי אזור המגורים ולכן תושבי רובע "אלון" משויכים לבית הספר אוסישקין.

לפני מספר שנים נפתח בית ספר "יעל רום" ברמת השרון, פרי יוזמה של ראש העירייה, אבי גרובר. משום שמדובר בבית ספר צומח, מספר התלמידים בכיתות מצומצם יותר בהשוואה לבתי ספר אחרים. אחת האימהות של תלמיד כיתה א' בבית ספר אוסישקין מספרת כי על מנת להצדיק את הקמת בית הספר החדש, ולהניע את פעילותו, כל מי שגר ברובע אלון והגיש בקשה לעבור לבית הספר "יעל רום", קיבל אישור, אף על פי שהוא לא גר ברובע המשויך לבית הספר. אישורים אלו נעשו ללא ראייה עתידית לגבי מכסת התלמידים בבית הספר אוסישקין, והתעלמות מההשלכות של מהלך זה.

"בית הספר אוסישקין היה אמור להיפתח עם שלוש כיתות בנות 22 תלמידים, אך להפתעתנו גילינו בחודש יולי שבשכבת א' יש 67 ילדים ועל פי התקן של משרד החינוך, אם יש 34 תלמידים פותחים 2 כיתות. בכל בתי הספר ברמת השרון, מספר התלמידים בכיתות א' הוא בין 22-24 תלמידים בכיתה. אין ספק שגם באוסישקין היה צריך להיות כך, אילולא אישרו העברות של תלמידים מבלי לחשוב על ההשלכות של צעד זה", אומרת ע', אם לתלמידת כיתה א'.

כשהבינו ההורים של תלמידי אוסישקין כי עומדות להיפתח רק 2 כיתות בנות 34 תלמידים, הם התקוממו, וכדי לגייסם לתהליך, נאמר להם במחלקת החינוך בעירייה שינסו לעודד תלמידים מבתי ספר אחרים לעבור לבית ספר אוסישקין, כדי שמכסת התלמידים בשכבת א' תגדל וייפתחו 3 כיתות עם מספר יותר מצומצם של תלמידים. ההורים אכן התגייסו למהלך, אך הוא לא נשא פירות.

בלחץ של הורי תלמידי אוסישקין, ראש העיר אבי גרובר, ביטל את אישורי המעבר לבית הספר יעל רום, החזיר את התלמידים מרובע "אלון" לבית הספר אוסישקין ופתח 3 כיתות. אך הורי התלמידים שבוטלו להם אישורי המעבר התנגדו בתוקף למהלך זה, והוציאו צו מניעה. הם פנו למשרד החינוך שלא אישר פתיחה של 3 כיתות באוסישקין.

במצב הנוכחי, ייאלצו תלמידי כיתה א' שרק לא מזמן סיימו את הגן, לנדוד בין כיתות שונות ובין מורות שונות, ללא שייכות לכיתה תקנית ומסודרת, בגלל לימודים בהקבצות במקצועות הליבה. לטענת ההורים, למרות פניות חוזרות ונשנות להנהלת העירייה, לא קיבלו כל מענה לפניותיהם מראש העיר, אבי גרובר, או מהמנכ"לית של העירייה, שירלי פאר, ולכן החליטו לשבות ולהפגין מול העירייה.

"בגלל מחדלים של אגף החינוך וראש העיר נעשה פה עוול לתלמידים. ההתנהלות שלהם לא הייתה שקופה, והם פעלו במתכונת של כיבוי שריפות. התושבים משלמים ברמת השרון הון תועפות לארנונה. אי אפשר להתנהל בצורה כזו ולגרום לתלמידים לשלם את המחיר, רק כדי לקדש פרויקט שהקים אבי גרובר".


מעיריית רמת השרון נמסר:
"בשנים האחרונות מובילה עיריית רמת השרון מדיניות להפחתת מספר התלמידים בכיתות במטרה לתת תשומת לב מרבית לכל תלמיד ותלמיד. כחלק ממדיניות זו, נערך בית הספר אוסישקין לפתיחת 3 כיתות א' בנות 23 תלמידים כל אחד. בשל ביטול הרשמה של תלמידים לבית הספר בחודשים שקדמו לפתיחת שנת הלימודים, משרד החינוך לא אפשר פתיחת כיתה נוספת בבית הספר אוסישקין. למרות זאת, ומתוך מטרה כאמור לשמור על מספר התלמידים נמוך בכיתות, גיבש אגף החינוך מתווה מיוחד במסגרתו לומדים התלמידים בשלוש קבוצות לימוד, שבכל אחד פועלת מחנכת. ב-20 שעות מתוך שלושים שעות הלימוד לומדים התלמידים בקבוצות של 22 תלמידים ואילו בשש שעות בלבד (במקצועות המוזיקה, האומנות והספורט) לומדים התלמידים במתכונת של שתי כיתות".