>> בהכנת הכתבה עזר צוות הטכנודע

רוצים גם אתם להבין את סודות היקום? בואו לבלות בטכנודע של חדרה